ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Δημόσιο Πανεπιστημιακό ίδρυμα με περισσότερους από 50.000 φοιτητές - φοιτήτριες | Τηλέφωνο: 231 099 6000 | ΤΚ 54124