Κωνσταντίνος Ζέρβας

Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας είναι Δήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εκλέχθηκε το 2019 με ποσοστό 67%