Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου

Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου: κατάγεται από τα Τρίκαλα και είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών Το 2019 εξελέγη Πρύτανης του ΑΠΘ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)