Προτάσεις

Προτάσεις ψυχαγωγίας για ελεύθερο χρόνο, ταινιών, βιβλίων, θεαμάτων!. Δραστηριότητες για ενήλικες και παιδιά. Τα καλύτερα βιβλία και οι καλύτερες ταινίες!

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Δευτέρα) - βαθμολογία IMDb
25/11 - 14:45

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Δευτέρα) - βαθμολογία IMDb

Σινεμά Δευτέρα βράδυ στη TV: Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα με καλή…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Κυριακή) - βαθμολογία IMDb
24/11 - 12:41

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Κυριακή) - βαθμολογία IMDb

Σινεμά Κυριακή βράδυ στη TV: Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα με καλή…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Σάββατο) - βαθμολογία IMDb
23/11 - 17:10

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Σάββατο) - βαθμολογία IMDb

Σινεμά Σάββατο βράδυ στη TV: Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα με καλή…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Παρασκευή) - βαθμολογία IMDb
22/11 - 14:19

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Παρασκευή) - βαθμολογία IMDb

Σινεμά Παρασκευή βράδυ στη TV: Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα με καλή…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Πέμπτη) - βαθμολογία IMDb
21/11 - 15:09

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Πέμπτη) - βαθμολογία IMDb

Σινεμά Πέμπτη βράδυ στη TV: Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα με καλή…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Τετάρτη) - βαθμολογία IMDb
20/11 - 10:32

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Τετάρτη) - βαθμολογία IMDb

Σινεμά Τετάρτη βράδυ στη TV: Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Τρίτη) - βαθμολογία IMDb
19/11 - 18:39

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Τρίτη) - βαθμολογία IMDb

Σινεμά Τρίτη βράδυ στη TV: Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Δευτέρα) - βαθμολογία IMDb
18/11 - 17:30

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Δευτέρα) - βαθμολογία IMDb

Σινεμά Δευτέρα βράδυ στη TV: Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Κυριακή) - ποιες προτείνουμε
17/11 - 14:53

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Κυριακή) - ποιες προτείνουμε

Σινεμά Κυριακή βράδυ στη TV: Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Σάββατο) - ποιες προτείνουμε
16/11 - 18:21

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Σάββατο) - ποιες προτείνουμε

Σινεμά Σάββατο βράδυ στη TV: Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Παρασκευή) - ποιες προτείνουμε
15/11 - 15:36

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Παρασκευή) - ποιες προτείνουμε

Σινεμά Παρασκευή βράδυ στη TV: Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Πέμπτη) - ποιες προτείνουμε
14/11 - 15:15

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Πέμπτη) - ποιες προτείνουμε

Σινεμά Πέμπτη βράδυ στη TV: Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Τετάρτη) - ποιες προτείνουμε
13/11 - 14:09

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Τετάρτη) - ποιες προτείνουμε

Σινεμά Τετάρτη βράδυ στη TV: Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Τρίτη) - ποιες προτείνουμε
12/11 - 12:51

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Τρίτη) - ποιες προτείνουμε

Σινεμά Τρίτη βράδυ στη TV: Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Δευτέρα)
11/11 - 14:21

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Δευτέρα)

Σινεμά Δευτέρα βράδυ στη TV: Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Κυριακή) - ποιες προτείνουμε
10/11 - 12:16

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Κυριακή) - ποιες προτείνουμε

Σινεμά Κυριακή βράδυ στη TV: Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Σάββατο) - ποιες προτείνουμε
09/11 - 19:23

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Σάββατο) - ποιες προτείνουμε

Σινεμά Σάββατο βράδυ στη TV: Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Παρασκευή) - ποιες προτείνουμε
08/11 - 20:29

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Παρασκευή) - ποιες προτείνουμε

Σινεμά Παρασκευή βράδυ στη TV: Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Πέμπτη) - ποιες προτείνουμε
07/11 - 14:07

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Πέμπτη) - ποιες προτείνουμε

Σινεμά Πέμπτη βράδυ στη TV: Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Τετάρτη) - ποιες προτείνουμε
06/11 - 20:27

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Τετάρτη) - ποιες προτείνουμε

Σινεμά Τετάρτη βράδυ στη TV: Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Τρίτη) - ποιες προτείνουμε
05/11 - 19:45

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Τρίτη) - ποιες προτείνουμε

Σινεμά Τρίτη βράδυ στη TV: Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Δευτέρα) - ποιες προτείνουμε
04/11 - 13:48

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Δευτέρα) - ποιες προτείνουμε

Σινεμά Δευτέρα βράδυ στη TV: Λίγε αλλά καλές οι σημερινές επιλογές Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Κυριακή) - ποιες προτείνουμε
03/11 - 18:32

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Κυριακή) - ποιες προτείνουμε

Σινεμά Κυριακή βράδυ στη TV: Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Σάββατο) - ποιες προτείνουμε
02/11 - 12:03

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Σάββατο) - ποιες προτείνουμε

Σινεμά Σάββατο βράδυ στη TV. Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Παρασκευή) - ποιες προτείνουμε
01/11 - 18:59

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Παρασκευή) - ποιες προτείνουμε

Σινεμά Παρασκευή βράδυ στη TV: Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Πέμπτη) - ποιες προτείνουμε
31/10 - 15:42

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Πέμπτη) - ποιες προτείνουμε

Σινεμά Πέμπτη βράδυ στη TV. Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Τετάρτη) - ποιες προτείνουμε
30/10 - 15:23

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Τετάρτη) - ποιες προτείνουμε

Σινεμά Τετάρτη βράδυ στη TV. Το cityportal όπως κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Τρίτη) - ποιες προτείνουμε
29/10 - 18:06

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Τρίτη) - ποιες προτείνουμε

Το cityportal κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα με καλή διάθεση και open mind,…

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Δευτέρα) - ποιες προτείνουμε
28/10 - 09:43

Όλες οι σημερινές ταινίες στη τηλεόραση (Δευτέρα) - ποιες προτείνουμε

Το cityportal κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που παίζονται το βράδυ στην τηλεόραση. Σχολιάζουμε και προτείνουμε πάντα με καλή διάθεση και open mind,…

Όλες οι σημερινές (11) ταινίες στη τηλεόραση (Κυριακή) - ποιες προτείνουμε
27/10 - 09:51

Όλες οι σημερινές (11) ταινίες στη τηλεόραση (Κυριακή) - ποιες προτείνουμε

Βραδιά για σινεφίλ ΚΑΙ η σημερινή, πολλές και καλές επιλογές και μάλιστα για διαφορετικά γούστα! Το cityportal κάθε μέρα παρουσιάζει όλες τις ταινίες που…


ΑΤΖΕΝΤΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΗΝ TV

τελευταία νέα

Όλα τα τελευταία νέα του 24ωρου