Τέλος η εισφορά αλληλεγγύης | Εξαιρέσεις από τέλος επιτηδεύματος | - 25 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης