Αναμμένο

Τέλος το ρωσικό φυσικό αέριο στην Ολλανδία