Θεοχάρης: Ίσως και πριν τις 14 Μαΐου το άνοιγμα του τουρισμού