Θέρμη: Έσχισαν την ελληνική σημαία και προκάλεσαν φθορές στο 3ο γυμνάσιο