{ Τελευταία νέα }

Θεσσαλονίκη προσλήψεις προσωπικού - 28 θέσεις εργασίας (Φύλακες - Νυχτοφύλακες)


Κατηγορίες: Αγγελίες εργασίας - πρόσληψη προσωπικού

Θεσσαλονίκη προσλήψεις προσωπικού - 28 θέσεις εργασίας (Φύλακες - Νυχτοφύλακες)Επιτροπή Διοίκησης των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης: αιτήσεις για 28 θέσεις φύλακες - νυχτοφύλακες, Έλληνες υπήκοοί, ηλικίας 18 έως 65 ετών

Η Επιτροπή Διοίκησης των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε στη σελίδα της,  www.eakth.gr την πρόσληψη εποχικού προσωπικού είκοσι οχτώ (28) συνολικά ατόμων, Φύλακες- Νυχτοφύλακες, (χωρίς πτυχίο, δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα) , για τις ανάγκες φύλαξης των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. (Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου  διάρκειας δύο (2) μηνών, πλήρη απασχόληση και κυλιόμενο ωράριο, 
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοί, να έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος
Να μην έχουν κώλυμα 24μηνης απασχόλησης σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004.
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι πληροί τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται και δεν έχει εργαστεί τους προηγούμενους 12 μήνες σε φορείς του Δημοσίου Τομέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1, του ν.3812/2009 και δεν έχει κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το αρθρο 21 του ν.2190/1994.
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:30 στα
Γραφεία των Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών στο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΕΛΑΘΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Γρηγορίου Λαμπράκη 2, 546 36
Θεσσαλονίκη.
 
H ανακοίνωση αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα των Ε.Α.Κ.Θ.: www.eakth.gr. 

:

Για να μαθαίνεις πρώτος τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη
Ακολούθησε μας στο Facebook

 

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ