Θεσσαλονίκη: Αυτοί είναι οι μαθητές που απέδωσαν τον Εθνικό Υμνο στη νοηματική