δεμένο πλοίο σε λιμάνι

Θεσσαλονίκη: Διαχείριση αποβλήτων στο λιμάνι;