Βρύση, ποτήρι με νερό

Θεσσαλονίκη: Διακοπή νερού στο κέντρο