Κολώνα ρεύματος

Θεσσαλονίκη: Διακοπή ρεύματος Παρασκευή 23/9