Πυλώνας ΔΕΗ

Θεσσαλονίκη: Διακοπή ρεύματος Πέμπτη 18/8