ΔΕΗ Κολώνα Εργασίες

Θεσσαλονίκη: Διακοπή ρεύματος Τετάρτη 18/9