Νοσοκομείο

Θεσσαλονίκη: Ελλείψεις αναισθησιολόγων στο Ιπποκράτειο