Θεσσαλονίκη: Φιλόλογος εργαζόταν σε οίκο ανοχής για να σπουδάσει ο γιός της