Θεσσαλονίκη: Η εικόνα της Γαλλοφωνίας στη Β. Ελλάδα