Θεσσαλονίκη: Ισότητα και #ΜeΤoo σε Ελλάδα και ΗΠΑ με τη ματιά δύο νομικών