Οβίδα

Θεσσαλονίκη: Και τρίτη οβίδα στο εργοτάξιο της Λέοντος Σοφού