Περιπολικό

Θεσσαλονίκη: Νέο βλήμα όλμου στη Λέοντος Σοφού