Μοτοπορεία διανομέων φαγητο

Θεσσαλονίκη: Πορείες - συγκεντρώσεις Τετάρτη 25/5