Πορείες στη Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πορείες - συγκεντρώσεις Τρίτη 24/5