Θεσσαλονίκη: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της Αριστοτέλους

Προκηρύχθηκε ο διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλους, με πρωτοβουλία του δήμου Θεσσαλονίκης. Η προκήρυξη θα μείνει στον “αέρα” για την κατάθεση συμμετοχών μέχρι και την 1η Ιουνίου 2021.

Ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, προλογίζοντας το τεύχος του διαγωνισμού για το έργο ανάπλασης της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους, τονίζει πως επιδίωξη, μέσω του διαγωνισμού, είναι “να κεντρίσουμε το παγκόσμιο ενδιαφέρον γι’ αυτήν την ανάπλαση και με αυτόν τον τρόπο να καταλήξουμε σ’ ένα σχέδιο για τον άξονα της Αριστοτέλους, που θα ενσωματώνει και θα αποτυπώνει το σύγχρονο πνεύμα της πόλης και τις στοχεύσεις της”.

Προσθέτει ο δήμαρχος πως μέσα από το έργο, η διοίκηση θέλει να επανασυστήσει τη Θεσσαλονίκη σε όλον τον κόσμο και να την εντάξει “σε παλιούς και νέους χάρτες -τουριστικούς, επιχειρηματικούς, πολιτιστικούς, ιστορικούς” και παράλληλα να αναβαθμιστεί ο ο δημόσιος χώρος.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού

Προκηρύχθηκε ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων ενός σταδίου, κατά την έννοια του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. οικ. 26804/18-06-2011 απόφασης π. ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β’/16-6-2011), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 22186/04-05-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 1494/Β’/04-05-2012) και περιλαμβάνει ειδική αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική (συμπεριλαμβανομένης μελέτης ειδικού φωτισμού αστικού χώρου και όψεων μνημείων), φυτοτεχνική και κυκλοφοριακή μελέτη.

Ζητούμενο του διαγωνισμού, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, είναι, μεταξύ άλλων, η ποιοτική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του άξονα της Αριστοτέλους -συμπεριλαμβανομένων της ομώνυμης πλατείας, των πεζοδρομημένων τμημάτων της οδού και της ορθογωνικής διαπλάτυνσης του άξονα στη συμβολή με την οδό Εγνατία- η ανάδειξη της ταυτότητας του τόπου, η αναζωογόνηση του δημόσιου χώρου και η τόνωση της επισκεψιμότητας.

Επιδιώκεται η επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης πρότασης από λειτουργική, αισθητική, τεχνική και οικονομική άποψη για την ανάπλαση του άξονα της Αριστοτέλους, με βάση τις απαιτήσεις της τέχνης, της επιστήμης και τις αρχές του βιώσιμου σχεδιασμού, προκειμένου να προκύψει συνολικό αποτέλεσμα υψηλής ποιοτικής στάθμης, με σύγχρονο και πρωτότυπο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα.

Στον Διαγωνισμό θα απονεμηθούν τρία βραβεία συνολικής αξίας 125.487,98 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ως εξής:

Ως ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού και υποβολής των συμμετοχών ορίζεται η 1-6-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Η υποβολή των συμμετοχών θα γίνει στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Αστικού Σχεδιασμού & Αρxιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης, Αγγελάκη 13, Θεσσαλονίκη, 5ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00-14.00. Δεκτές γίνονται συμμετοχές που αποστέλλονται εμπρόθεσμα στην ίδια διεύθυνση με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή και με προϋπόθεση την τήρηση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων, καμία συμμετοχή δεν γίνεται δεκτή.