Θεσσαλονίκη: Στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου το 3ο Balkan Forum