Συγκέντρωση Αλληλεγγύης

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση έξω από τα Δικαστήρια