Θεσσαλονίκη: Τα χρονοδιαγράμματα των ενεργειακών έργων και το τεράστιο ενδιαφέρον για τις ΑΠΕ