{ Υγεία }

Αύριο Σάββατο, 05 Δεκεμβρίου
Δίκτυο Εθελοντών Ψυχολόγων Δήμου θεσσαλονίκης!  Ξανά ΜΑΖΙ  σας!
04/12
05/12


Δίκτυο Εθελοντών Ψυχολόγων Δήμου θεσσαλονίκης! Ξανά ΜΑΖΙ σας!

Η πανδημία αποτελεί μια συστημική αλλαγή που απαιτεί μιαν απάντηση συστημική, ένα μέλλον πιο ανθεκτικό, πιο ανθρώπινο, πιο καινοτόμο. Η επιδημία COVID-19 δεν επηρεάζει την κοινωνία μόνο  στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και οικονομίας: και ο κόσμος της αλληλεγγύης εμπλέκεται βαθιά ...


Οδηγίες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας για διαχείριση περιστατικού με κορωνοϊό κατ οίκον
04/12
05/12


Οδηγίες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας για διαχείριση περιστατικού με κορωνοϊό κατ οίκον

Θεωρεί  ότι  η  ειδικότητα  της Πνευμονολογίας  έχει  σημαντικό  ρόλο  στη  διαχείριση  αυτή. Θα  είναι  πολύ  χρήσιμο  η παρακολούθηση κατ οίκον να γίνει μετά από κατάλληλο σχεδιασμό με την επίβλεψη των κρατικών δομών και τη σ...