«Θεσστιβαλάκι» - 1ο Φεστιβάλ παιδικών θεατρικών ομάδων στο πάρκο της Νέας Ελβετίας

«Θεσστιβαλάκι» - 1ο Φεστιβάλ παιδικών θεατρικών ομάδων στο πάρκο της Νέας Ελβετίας