Τι είναι το Digital Marketing και ποια τα οφέλη του;

*Γράφει ο Κωνσταντίνος Γκίνος. Η σπουδαιότητα και οι τεχνικές του επιτυχημένου Digital Marketing

Το Marketing, σήμερα, βρίσκεται παντού. Καθημερινά άνθρωποι, άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται σε δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως Marketing.

Είναι εξίσου σημαντικό για όλες τις επιχειρήσεις, είτε υφιστάμενες, είτε νεοσύστατες και δεν περιορίζεται από το μέγεθος αυτών. Η ουσιώδης διαφορά ως προς τα παραπάνω, έγκειται στο γεγονός πως οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις διαθέτουν μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια, μπορώντας έτσι να επενδύσουν μεγαλύτερα ποσά σε αυτό. Ωστόσο, το ύψος του ποσού που επενδύεται από τις επιχειρήσεις δεν είναι αυτό που διαδραματίζει, πάντα, τον σημαντικότερο ρόλο.

Ιδιαίτερα στην εποχή του Digital Marketing (Ψηφιακού Marketing), οι επιχειρήσεις μπορούν, μέσω αυτού, να «φτάσουν» σε πολύ μεγάλο πλήθος πελατών, χωρίς την ανάγκη επένδυσης τεραστίων ποσών.

Τέλος, συχνά υπάρχει μια σύγχυση γύρω από τον όρο Marketing, καθώς καθημερινά γίνονται αναφορές σε έννοιες όπως:

 • Branding
 • Affiliate Marketing
 • Τουριστικό Marketing 
 • Internet Marketing/Advertising
 • Social Media Marketing
 • Mobile Marketing
 • Digital Marketing 

Οι διαφορές τους δεν είναι τόσο μεγάλες, καθώς τα περισσότερα από αυτά περιστρέφονται γύρω από τον ίδιο πυρήνα και ταυτόχρονα συνεργάζονται για την επίτευξη των στόχων της εκάστοτε επιχείρησης.

Τι είναι το Digital Marketing και ποια τα οφέλη του;

Είναι αρκετά δύσκολο να δοθεί ακριβής ορισμός για το «Ψηφιακό Marketing». Ωστόσο, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το σύνολο των προσπαθειών Marketing που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και άλλες μορφές ψηφιακής επικοινωνίας, στοχεύοντας στην προώθηση των brands (εταιρειών), και την σύνδεσή τους με τους υποψήφιους πελάτες. 

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις είναι πολλά, με κάποια από τα βασικότερα να είναι: 

 • Μεγάλη γεωγραφική κάλυψη

Άνθρωποι από όλο τον πλανήτη μπορούν να παρακολουθήσουν διαφημίσεις, ανεξαρτήτου χώρας προέλευσης αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση και παίρνοντας ως παράδειγμα την τηλεόραση, κάτι τέτοιο φαντάζει αδύνατο, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.

 • Κόστος

Το Digital Marketing αποτελεί τον πλέον οικονομικό τρόπο προβολής των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς τον αριθμό των υποψήφιων πελατών που μπορεί να προσελκύσουν αυτές. Η σύγκριση γίνεται με τις τεχνικές και τα κανάλια που χρησιμοποιούσε για πολλά χρόνια το «παραδοσιακό» Marketing.

 • Ποσοτικοποίηση αποτελεσμάτων

Αυτό που διαφοροποιεί την επιτυχημένη στρατηγική Digital Marketing από την μη επιτυχημένη, είναι τα αποτελέσματα. Σε πιο απλή ανάγνωση, το μέγεθος του οφέλους για την επιχείρηση, οικονομικού ή μη, σε σύγκριση με το ύψος των πόρων που επένδυσε. Στην παραδοσιακή μορφή του Marketing, η μέτρηση της αποτελεσματικότητας, της στρατηγικής και των τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν, θα γινόταν με δύο τρόπους. Αρχικά, με τον ενδελεχή έλεγχο των οικονομικών στοιχείων ή/και των στοιχείων πωλήσεων και έπειτα, με την πρωτογενή έρευνα για την ικανοποίηση των πελατών, καθώς και τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου προϊόντος – brand. Αυτές οι δραστηριότητες θα απαιτούσαν χρόνο και αρκετούς πόρους. Στην ψηφιακή εποχή, με τη χρήση των σύγχρονων λογισμικών και πλατφορμών, όλα τα παραπάνω γίνονται άμεσα και εύκολα, παρέχοντας μάλιστα περισσότερες και πιο εστιασμένες πληροφορίες στις επιχειρήσεις.

 • Εξατομίκευση

Το Digital Marketing δίνει τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων πελατών, με τρόπο και σε βαθμό, που στην εποχή του παραδοσιακού Marketing θα φάνταζε ανέφικτος. Τα δεδομένα αυτά είναι πιο ακριβή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, ένα ξενοδοχείο μπορεί να στείλει εστιασμένα ειδικές προσφορές στους πελάτες που έχουν επισκεφτεί την ιστοσελίδα του και αποχώρησαν από αυτήν έχοντας φτάσει ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της κράτησης. Η πιθανότητα ολοκλήρωσης της κράτησης από τους πελάτες, μετά την λήψη της ειδικής προσφοράς, είναι πολύ μεγάλη, καθώς είναι ήδη γνωστό ότι υπήρχε ήδη η πρόθεση και απλώς τους δόθηκε το έξτρα κίνητρο.

Τεχνικές & Εργαλεία Digital Marketing

Υπάρχουν ποικίλες τεχνικές Digital Marketing που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά η χρήση τους συνδυαστικά είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά. Οι τεχνικές αυτές δεν είναι άγνωστες στο ευρύ κοινό, τουλάχιστον ως έννοιες, αλλά, καθώς η ουσία κρύβεται στις λεπτομέρειες, ας δούμε περιληπτικά κάποιες από αυτές και ποια η σημασία τους:

 • Search Engine Optimization (SEO)

Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για το Digital Marketing, το οποίο δεν πρέπει να περνά απαρατήρητο από καμία επιχείρηση. Στη γλώσσα μας θα μεταφραζόταν ως «η διαδικασία βελτιστοποίησης ιστοσελίδων για μηχανές αναζήτησης (π.χ. Google)», αποτελώντας μια επένδυση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς, αν γίνει σωστά, μπορεί να προσφέρει σημαντικά κέρδη, για πολλά χρόνια, με πολύ χαμηλό κόστος. Πιο απλά, είναι μια διαδικασία που βοηθά τις ιστοσελίδες των επιχειρήσεων να κατατάσσονται σε υψηλότερες θέσεις, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων αναζήτησης, στις αντίστοιχες μηχανές. 

 • Content Marketing

Το SEO, που αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για το Content Marketing (Marketing Περιεχομένου), το οποίο εστιάζει στη δημιουργία και διανομή ενδιαφέροντος περιεχομένου. Στόχος είναι η προσέλκυση και διατήρηση ενός συγκεκριμένου κοινού, το οποίο, με τη σειρά του, θα προχωρήσει σε κερδοφόρες, για την επιχείρηση, ενέργειες. Με πιο απλά λόγια, θέλει να δείξει στους εν δυνάμει πελάτες πως η επιχείρηση γνωρίζει καλά το αντικείμενο δραστηριότητάς της και είναι μια από τις κορυφαίες στον κλάδο της. Η σημαντικότητα του SEO για το Content Marketing έγκειται στο γεγονός πως το περιεχόμενο πρέπει να κατατάσσεται, όσο το δυνατόν, υψηλότερα στις αναζητήσεις των χρηστών στις μηχανές αναζήτησης.

 • Google Ads

Είναι μία από τις γνωστότερες, στο ευρύ κοινό, τεχνικές Digital Marketing, η οποία παρέχεται από την Google, επί πληρωμή, σε μορφή δημοπρασίας. Μέσω αυτής προβάλλονται διαφημίσεις σε μορφή αποτελεσμάτων αναζήτησης, στην αντίστοιχη μηχανή της Google, ή/και εντός άλλων ιστοσελίδων μέσω των Display Network και Google’s AdSense.

 • Electronic Word-of-Mouth (eWOM)

Αποτελεί την εξέλιξη του παραδοσιακού Word-of-Mouth (από στόμα σε στόμα επικοινωνία), ενός εκ των παλαιότερων και αποτελεσματικότερων τεχνικών προώθησης προϊόντων (και όχι μόνο). Συναντάται από καθημερινές δραστηριότητες, όπως είναι η αγορά ενός προϊόντος στο Super Market, έως και την σύσταση κάποιου γιατρού. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να επιλέγουν προϊόντα για τα οποία έχουν ακούσει καλές κριτικές και δεν τους είναι εντελώς άγνωστα. Σωστά θα αναφερθεί πως αυτός είναι ο στόχος των διαφημίσεων, να γνωστοποιήσουν την ύπαρξη ενός προϊόντος, αλλά και τα οφέλη αυτού, στην αγορά. Ωστόσο, το eWoM, δεν είναι τόσο απρόσωπο και βασίζεται κατά κανόνα σε, καθημερινούς, ανθρώπους, οι οποίοι έχουν προβεί στην αγορά του προϊόντος και τοποθετούνται δημόσια για αυτά. Κάποιοι από τους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιείται το eWoM, είναι η χρήση των hashtags και οι online αξιολογήσεις.

 • Social media marketing

Αποτελεί μία από τις γνωστότερες και δημοφιλέστερες τεχνικές, κυρίως, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού χρηστών των Social Media πλατφορμών. Χρησιμοποιεί, συνδυαστικά, εργαλεία (π.χ. Social Media Ads, Social Media Analytics) και τεχνικές Digital Marketing (π.χ. Content Marketing, eWoM), για τη δημιουργία brand awareness (πληροφόρηση των χρηστών για τις επιχειρήσεις), αλλά και για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Συμπεράσματα

Το Digital Marketing είναι πολύ σημαντικό για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους και οικονομικών δυνατοτήτων. Είναι το μέσο προσέλκυσης και προώθησης νέων πελατών και προϊόντων, αντίστοιχα. Οι ιδιοκτήτες πολλών μικρών επιχειρήσεων έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν, μόνοι τους, τις τεχνικές ή/και τα εργαλεία που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Ωστόσο, όπως γίνεται αντιληπτό, το Digital Marketing, ή το Marketing γενικότερα, δεν παύει να είναι μια επιστήμη, την οποία υπηρετούν ειδικά καταρτισμένοι επαγγελματίες. Αυτοί είναι που θα συντάξουν το Σχέδιο Marketing, κάνοντας τον απαραίτητο στρατηγικό σχεδιασμό και επιλέγοντας το κατάλληλο μίγμα τεχνικών, ώστε να επιτευχθούν στον μέγιστο βαθμό τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Συντάκτης: Κωνσταντίνος Γκίνος

Junior Consultant Management Consulting Department, ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.

Για ερωτήσεις, ιδιαίτερες περιπτώσεις και εξειδικευμένες συμβουλές, Λογιστικές, Φοροτεχνικές Μισθοδοτικές, Επενδυτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον οικονομικό συνεργάτη του cityportal.gr την ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ, Αθήνα: 210 33 11 330  και Θεσσαλονίκη: 2310 514 669

 

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως