23.6 C
Thessaloniki
26.6 C
Athens

Τι είναι το Eco School Μπλε Μέλισσα;

Το Eco School Μπλε Μέλισσα είναι ένα σχολείο μέσα στη φύση και στην κοινωνία, παιδοκεντρικό, όπου οι αφορμήσεις για τις διερευνήσεις παιδιών-εκπαιδευτικού έρχονται μέσα από τη ζωή και την καθημερινότητα του παιδιού.

Λειτουργεί όλο το χρόνο βασιζόμενο σε ένα ολιστικό πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη και δίνοντας εξίσου σημασία στη σωματική, συναισθηματική, ψυχική και πνευματική διάσταση του παιδιού.

Η φιλοσοφία του, όπως προσδιορίζεται και από το E.C.O., στηρίζεται:

  • στη Βιωματική μάθηση (Experiential). Σε όλα τα εργαστήρια, η εμπειρία και το βίωμα αποτελούν τα κύρια μέσα κατανόησης και μάθησης.
  • την Κριτική παιδαγωγική (Critical Education). Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης είναι ένας από τους κεντρικούς στόχους των εργαστηρίων και των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στο ECO School Μπλε Μέλισσα.
  • την Υπαίθρια εκπαίδευση (Outdoor Education). Τα παιδιά μαθαίνουν να απολαμβάνουν και να αξιοποιούν το υπαίθριο περιβάλλον εντάσσοντάς το μέσα στα εργαστήρια τους.

Μπλε Μέλισσα

Όλα τα εργαστήρια είναι διαθεματικά και βασισμένα στις Κυψέλες μας: Επιστήμη, Τέχνη, Περιβάλλον, Αθλητισμός, Έρευνα, Συναισθήματα. Μέσα από αυτές, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με ποικίλα γνωστικά αντικείμενα και ερεθίσματα, να βιώσουν ξεχωριστές εμπειρίες, να διερευνήσουν, να πειραματιστούν και να ανακαλύψουν διαφορετικούς τομείς, τον κόσμο, το περιβάλλον και τελικά, τον εαυτό του. Τα εργαστήρια είναι προσαρμοσμένα και εξατομικευμένα με βάση τις ανάγκες κάθε ηλικίας.

Μπλε Μέλισσα

Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού ,οι εκπαιδευτικοί του Eco School Μπλε Μέλισσα αναζητήσαν, βρήκαν, ανακαίνισαν και δημιούργησαν:

  • έναν ασφαλή και σύγχρονο χώρο στην περιοχή της Περαίας με εύκολη πρόσβαση από όλες τις περιοχές (στον κεντρικό δρόμο με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Περαία, λίγο πριν από αυτήν).
  • σύγχρονες εγκαταστάσεις 4 στρεμμάτων.
  • ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φυσικό χώρο για υπαίθριες δράσεις.

Μπλε Μέλισσα

Παιδικός Σταθμός/ Νηπιαγωγείο

Γνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της πρώτης παιδικής ηλικίας για την ανάπτυξη και τη μετέπειτα εξέλιξη του παιδιού, δημιουργήθηκε ο Παιδικός Σταθμός και το Νηπιαγωγείο. Ο Παιδικός Σταθμός απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2,5 έως 4 ετών και το τμήμα Νηπιαγωγείου σε παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών. Το ωράριο του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου είναι 07:00-16:00 όλο το χρόνο. Υποστηρίζονται τόσο ιδιωτικά όσο και επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ).

Μπλε Μέλισσα

Η διαδικασία της μάθησης στο Eco School Μπλε Μέλισσα είναι βιωματική, βασισμένη σε ένα παιδοκεντρικό μοντέλο. Τα παιδιά δεν δέχονται παθητικά πληροφορίες αλλά ενεργητικά οικοδομούν τη γνώση, παίρνουν πρωτοβουλίες, επιλέγουν. Ο δάσκαλος λειτουργεί ως διευκολυντής, οργανωτής, εμψυχωτής, συνδιερευνητής, καθοδηγητής, υποστηρικτής των παιδιών. Ακούει τις ανάγκες τους, επηρεάζεται από αυτά και προσαρμόζεται με ευελιξία και δημιουργικότητα. Εκτός από τα πολυποίκιλα ερεθίσματα και τους διαφορετικούς τομείς με τους οποίους έρχονται σε επαφή τα παιδιά και ενισχύουν τη γνωστική τους ανάπτυξη, το σχολείο προάγει επίσης την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη. Σε αυτή την ηλικία, αρχίζουν να κατανοούν τα συναισθήματα των ίδιων αλλά και των άλλων. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να έχουν έναν ασφαλή τόπο, όπου θα μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα συναισθήματα τους, να τα αναγνωρίσουν, να τα ονομάσουν, να μάθουν να τα διαχειρίζονται και να τα εκφράζουν με αποδεκτούς τρόπους και φυσικά, να τα αποδέχονται. Παράλληλα, τα παιδιά μαθαίνουν τους κοινωνικούς κανόνες (ποια συμπεριφορά είναι “σωστή” και ποια “λανθασμένη”) και να τους τηρούν ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους και να συμβιώνουν αρμονικά με τους άλλους.

Μπλε Μέλισσα

Όλες οι δραστηριότητες του σχολείου είναι διαθεματικές και σχεδιασμένες με βάση το μοντέλο E.C.O. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαφορετικότητα και το μοναδικό ρυθμό ανάπτυξης κάθε παιδιού. Για αυτό το λόγο, εφαρμόζονται συμπεριληπτικές πρακτικές στα εργαστήρια και τις δράσεις, οι οποίες με σεβασμό ακολουθούν τις ανάγκες των παιδιών προκειμένου να συμμετέχουν όλα ισότιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εξίσου σημαντική είναι η ένταξη και η συμμετοχή των γονιών στη σχολική διαδικασία. Γονείς και δάσκαλοι γίνονται συνεργάτες και μέσω μιας αμφίδρομης επικοινωνίας υποστηρίζουν και ενισχύουν την διαδικασία της μάθησης. Πολλές δράσεις του σχολείου οργανώνονται ως κάλεσμα προς τους γονείς ώστε να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό και να γίνουν συνδιερευνητές των παιδιών τους στο ταξίδι της γνώσης και εμπειρίας.

ΚΔΑΠ

Το ΚΔΑΠ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών. Το χειμερινό ωράριο είναι 13:00 με 21:00 και το θερινό 07:30 με 16:00. Υποστηρίζονται τόσο ιδιωτικά όσο και επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ).

Μπλε Μέλισσα

Στο ΚΔΑΠ πραγματοποιούνται παραπάνω από 120 βιωματικά και διαθεματικά εργαστήρια, τα οποία βασίζονται στις Κυψέλες. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία κάθε ώρα να επιλέξουν σε ποιο εργαστήριο επιθυμούν να συμμετάσχουν. Έτσι, τους δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα και να αρχίσουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.

Στόχος των εργαστηρίων είναι η επαφή των παιδιών με πολυποίκιλα ερεθίσματα, η ολόπλευρη ανάπτυξή τους και φυσικά, η διασκέδαση. Τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα με βάση το μοντέλο E.C.O. και παρέχουν αυθεντικά πλαίσια μάθησης. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με αντικείμενα και καταστάσεις τα οποία προσομοιάζουν με πραγματικά και ενδιαφέροντα πλαίσια που έχουν νόημα για αυτά, κι έτσι αναπτύσσουν κίνητρα για ουσιαστική μάθηση. Για παράδειγμα, μαθαίνουν και κατανοούν μαθηματικές έννοιες μαγειρεύοντας!

Μπλε μέλισσα

Αναπόσπαστο στοιχείο όλων των εργαστηρίων και γενικότερα, του τρόπου λειτουργίας του σχολείου είναι η συναισθηματική έκφραση και η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. Τα παιδιά σε κάθε εργαστήρι, και ειδικότερα στις λεγόμενες συναντήσεις, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των ίδιων και των άλλων, να μιλάνε για αυτά, να τα εκφράζουν με αποδεκτούς τρόπους, να τα διαχειρίζονται και να τα αποδέχονται ως φυσιολογικό κομμάτι της ανθρώπινης φύσης μας. Ταυτόχρονα, αναπτύσσουν την ικανότητα να μπαίνουν στη θέση των άλλων, να νιώθουν τα συναισθήματα και τις ανησυχίες των άλλων και να δημιουργούν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις βασισμένες στο σεβασμό και την αλληλεγγύη.

Σας καλούμε λοιπόν σε αυτό το νέο Eco-ταξίδι. Ας απολαύσουμε τη διαδρομή παρέα με την Μπλε Μέλισσα.

Μπλε Μέλισσα

ECO School Μπλε Μέλισσα
19ο Χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης – Περαίας
Τηλ. Επικοινωνίας: 23920 75 670
Facebook
[email protected]

 

Διαβάστε επίσης: E-learning φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Διαβάστε όλα τα Τελευταία Νέα (Ελλάδα, Διεθνή) στο Cityportal.gr

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως

City ΕΞΟΔΟΣ

Τελευταία νέα

Ο ΚΑΙΡΟΣ

Thessaloniki
scattered clouds
23 ° C
24.5 °
21.9 °
66 %
1.3kmh
40 %
Τρ
22 °
Τε
19 °
Πε
18 °
Πα
20 °
Σα
20 °