Τι θα πληρώσουν οι επαγγελματίες με οφειλές στα Ταμεία έως το τέλος του έτους