Αεροδρόμιο, ταξιδιώτες με αποσκευές

Τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή 12 ευρωπαϊκών χωρών για το «Πράσινο διαβατήριο»