Γιατρός με στηθοκόπιο

Την 1η Οκτωβρίου ξεκινούν τα ραντεβού για τον προσωπικό γιατρό