Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης

Το 2023 ο ανάδοχος για ανακατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου