Το ΑΠΘ συμμετέχει στην εκδήλωση για την 25η Μαρτίου του ΠΣΕΕΟ