Το «έμφραγμα» στη Διώρυγα του Σουέζ απειλεί τις αλυσίδες εφοδιασμού