Το μεγάλο «στοίχημα» των τραπεζών, «στοίχημα» και για το Χρηματιστήριο