Το μόνο της ζωής τους ταξίδι, Ηλίας Μαγκλίνης | Κριτική