Σύνθεση φωτογραφιών
Σύνθεση φωτογραφιών Αλέξανδρος Βγενόπουλος

Το όνειρο ενός γελοίου | κριτική της παράστασης