Το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικές τις αποφάσεις Γαβρόγλου για τα θρησκευτικά

Το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικές τις αποφάσεις Γαβρόγλου για τα θρησκευτικά

Το ΣτΕ αποφάσισε ότι “Πρέπει να επιδιώκεται η ανάπτυξη της Ορθόδοξης Χριστιανικής συνείδησης”.
Με αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες δημοσιεύτηκαν σήμερα, κρίθηκαν αντισυνταγματικές και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  (ΕΣΔΑ), οι αποφάσεις του πρώην υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου με τις οποίες καθορίσθηκαν τα προγράμματα σπουδών για το μάθημα των θρησκευτικών στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.
Από το ΣτΕ ακυρώθηκαν οι 101470/Δ2/16.6.2017 και 99058/Δ2/13.6.2017  αποφάσεις του Κώστα Γαβρόγλου για τα θρησκευτικά.
 
Σχετικά με τους ετερόδοξους, αλλόθρησκους ή άθεους μαθητές, αυτοί, ”έχουν το δικαίωμα πλήρους απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών, με την υποβολή σχετικής δήλωσης, η οποία θα μπορούσε να γίνει με μόνη την επίκληση λόγων θρησκευτικής συνείδησης”, επισημαίνει το ΣτΕ, ”η δε Πολιτεία οφείλει, εφόσον συγκεντρώνεται ικανός αριθμός μαθητών που απαλλάσσονται, να προβλέψει τη διδασκαλία ισότιμου μαθήματος προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος «ελεύθερης ώρας»”; καταλήγει η σχετική απόφαση.