Το υπουργείο Υγείας απαντά σε 16 ερωτήσεις που αφορούν στην επίταξη των γιατρών