Τον πρώτο αντιμικροβιακό θάλαμο ανελκυστήρα στην Ελλάδα ανέπτυξε η KLEEMANN