Τουρκία: Καθαιρέθηκε ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας