Βασίλισσα Ελισάβετ: Υπό ιατρική παρακολούθηση στο Μπαλμόραλ