Βραβεία Ελληνική Αξία

Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ: Εως 15/11 οι αιτήσεις των επιχειρήσεων

Σε αναγνώριση του σημαντικού έργου της βιομηχανίας ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) διοργανώνει για όγδοη χρονιά το θεσμό βράβευσης επιχειρήσεων με τίτλο: «Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ».

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη, προβολή και βράβευση των μεταποιητικών επιχειρήσεων, που ξεχώρισαν τη χρονιά που μας πέρασε και σημείωσαν εξαιρετικές επιδόσεις σε μια σειρά κριτηρίων.

Η συμμετοχή των βιομηχανικών επιχειρήσεων στα «Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ» δίνει τη δυνατότητα:

Προβολής της εικόνας της επιχείρησης στους πελάτες και συνεργάτες τους
Αναγνώρισης του έργου τους και των προσπαθειών τους σε κάθε τομέα
Ενίσχυσης της ικανοποίησης εργαζομένων και συνεργατών της επιχείρησης

Στο πλαίσιο της εφετινής διοργάνωσης ο ΣΒΕ καλεί τις μεταποιητικές επιχειρήσεις να υποβάλουν την υποψηφιότητας τους, το αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου 2022, στο διαγωνισμό για την απονομή έξι (6) βραβείων και διακρίσεων, στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Περιβαλλοντικής Αριστείας.
  • Τεχνολογικής Αριστείας – Καινοτομίας.
  • Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).
  • Απασχόλησης.
  • Επενδύσεων.
  • Εξωστρέφειας.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και λοιπές πληροφορίες για τα κριτήρια απονομής των Βραβείων βρίσκονται αναρτημένες στο site του ΣΒΕ.

Οι ενδιαφερόμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και διευκρινίσεις καθημερινά στις υπηρεσίες του ΣΒΕ. Αρμόδιο στέλεχος: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου, Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (τηλ. 2310 539817, εσωτ. 300, georgiou@sbe.org.gr).

Σημειώνεται ότι δεν αποτελεί προϋπόθεση  η υποψήφια επιχείρηση να είναι μέλος του ΣΒΕ