Βρετανία: 150.000 καρδιές σε τοίχο απέναντι από το κοινοβούλιο