χειμώνας, χιόνι στις στέγες

Βρετανία: Η χώρα είναι αντιμέτωπη με ανθρωπιστική κρίση