{ Τελευταία νέα }

Χαλκιδική: Πορεία κατασκευής φράγματος και ταμιευτήρα στη Ν. Τρίγλια


Κατηγορίες: Χαλκιδική

Χαλκιδική: Πορεία κατασκευής φράγματος και ταμιευτήρα στη Ν. ΤρίγλιαΠορεία έργου "Κατασκευή φράγματος και ταμιευτήρα, αγωγού μεταφοράς νερού από τον ταμιευτήρα, σε υφιστάμενη δεξαμενή και αρδευτικού δικτύου στη θέση Πλατάνια της Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας Ν. Χαλκιδικής"

Σχετικά με την πορεία του έργου «Κατασκευή φράγματος και ταμιευτήρα, αγωγού μεταφοράς νερού από τον ταμιευτήρα, σε υφιστάμενη δεξαμενή και αρδευτικού δικτύου στη θέση Πλατάνια της Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας Ν. Χαλκιδικής», ήδη έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή της απαλλοτριωτέας πράξης για την κατασκευή του παραπάνω έργου σύμφωνα με την 1996/162119/19-6-2020 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση των εκτάσεων που αφορούν σε αυτό.

Ταυτόχρονα, έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανάθεσης από το Υπουργείο σε πιστοποιημένο ανεξάρτητο εκτιμητή, για τις αντίστοιχες εκτιμήσεις των εκτάσεων. Ακολούθως αρμόδιο δικαστήριο θα επιληφθεί της υπόθεσης, για τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης.

Οι διαδικασίες δημοπράτησης των παραπάνω έργων, κατόπιν ενημέρωσης που είχαμε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς το έργο εντάσσεται στις διαδικασίες του άρθρου 7Α του Ν. 2882/01 σύμφωνα με το οποίο, προκειμένου να εκτελεστούν έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας είναι δυνατόν να επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης.

«Ιδιαίτερα σημαντικό έργο για τους αγρότες της περιοχής, καθώς περιορίζεται η άντληση των υπόγειων υδάτων, εμπλουτίζεται άμεσα ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, ενώ ταυτόχρονα λύνει το χρόνια πρόβλημα της άρδευσης της περιοχής εξασφαλίζοντας την επαρκή ποσότητα νερού άρδευσης.

Η κατασκευή του Φράγματος Τρίγλιας έχει πολλαπλά οφέλη για την αγροτική οικονομία του τόπου μας. Παρόλο που οι διαδικασίες κατασκευής του έργου είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες εμείς ως Δημοτική Αρχή καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το έργο να παραδοθεί εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται στην μελέτη», ανέφερε ο Δήμαρχος Μανώλης Καρράς σχετικά με το θέμα.

Το συγκεκριμένο έργο συνολικού προϋπολογισμού: 6.205.247,60 ?, αποτελείται από τα υποέργα:
1. Κατασκευή φράγματος και ταμιευτήρα στη θέση “Πλατάνια” Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας
2. Αγωγός μεταφοράς νερού από ταμιευτήρα στη θέση “Πλατάνια” σε υφιστάμενη δεξαμενή της Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας
3. Αρδευτικό δίκτυο στην περιοχή “Πλατάνια” της Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας
4. Δαπάνες αρχαιολογικών εργασιών
5. Δαπάνες απαλλοτριώσεων
6. Δαπάνες δικτύου ΔΕΔΔΗΕ
7. Δαπάνη Υδρομετρητών

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ