ΧΑΝΘ: AIKIDO

ΧΑΝΘ: AIKIDO

Το αϊκίντο είναι τεχνική άμυνας, που επιτρέπει στον αμυνόμενο να προφυλάξει τον εαυτό του χωρίς να τραυματίσει τον αντίπαλο. Βασίζεται περισσότερο στην εκμετάλλευση της αίσθησης ισορροπίας και της τεχνικής του αμυνόμενου παρά στη μυϊκή δύναμη, ενώ εκτός από σωματική αποτελεί και πνευματική άσκηση. Γι’αυτό και ονομάζεται η τέχνη της μη αντίστασης. Συνδυάζει χτυπήματα, λάβες, και εξάσκηση με όπλα.
 
Όπως όλες οι πολεμικές τέχνες, το αικίντο αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο άσκησης που συμβάλει στην ενδυνάμωση όλου του σώματος. Πολλαπλά όμως είναι και τα ψυχικά οφέλη: Αυτοπειθαρχία, αυτοσυγκέντρωση, αυτοεκτίμηση, αυτοσεβασμός, συναδελφικότητα, σεβασμός.
 
Διδάσκει: Κων/νος Ματζάρας
 
Τμήμα ενηλίκων: Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή: 21:30-23:00
Τμήμα παιδιών: Τρίτη & Πέμπτη 19:15-20:15
Πληροφορίες: Τμήμα Γυμναζομένων 231 600 1000 εσωτ. 0821 & 0822